ANGLÈS A INFANTIL

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

1- Introduir l'aprenentatge de la llengua anglesa des de P3 per tal de millorar les habilitats bàsiques de comprensió i interacció oral.
2- Tenir una actitud positiva vers l'aprenentatge d'un nou idioma.
3- Reconèixer els sons, l'entonació i el ritme del nou idioma.
4- Comprendre textos orals senzills relacionats amb els seus interessos.
5- Comprendre fórmules bàsiques d'interacció social. Saludar, ordres, rutines….
6- Produir oralment breus textos rítmics i musicals. Poesies, cançons…
7- Introduir la presència de la llengua anglesa en activitats generals del centre en les festes escolars ( cantada de Nadal, festa fi de curs….)
8- Mostrar-se receptiu vers la diversitat lingüística.
9- Valorar el coneixement de llengües estrangeres com un enriquiment personal.