Els minerals

A la Terra hi ha molts tipus de minerals, se’n coneixen uns 4000 de diferents.
Algunes propietats dels minerals són: - Cristal·lització: Alguns minerals formen cristalls, això vol dir que tenen formes geomètriques.

- Esclat: És l’aspecte que tenen, pot ser metàl·lic, vitri (de vidre), sedós, mat, perlat, etc.

- Duresa: Alguns són molt durs, com el diamant, i d’altres són tous.

- Color: Solen tenir un color característic. Poden tenir més d’un color.

Alguns minerals

Quars: El quars és el minerals més abundant. És molt dur. Forma part de moltes roques. La sorra està formada per cristalls de quars.
Es fa servir en la indústria del vidre, de la ceràmica i de la rellotgeria.

Talc: El tac és molt tou i suau. Es fa servir en forma de pols per protegir la pell.

Guix: El guix és tou. Sovint es troba en cristalls en forma de punta de fletxa. S'utilitza per fer les barretes per escriure a la pissarra. També en la construcció.

Grafit: El grafit és de color negre. Quan el toques, sembla untat amb oli. Serveix per fer les mines de llapis.

Malaquita: La malaquita és un minerals de color verd, del qual s'obté el coure. S'utilitza en joieria.

Galena: La galena és un mineral de color gris brillant, del qual s'obté el plom.

Sal gemma: La sal gemma és un mineral transparent o de sabor salat. És la sal comuna.

Magnetita: La magnetita és de color negre. Com que atreu el ferro, s'utilitza com a iman.

Or: L'or és un mineral metàl·lic de color gris brillant. Es troba en forma de palletes als rius i també en roques.
És molt utilitzat en joieria.

Pirita: La pirita és un mineral daurat del qual s'obté ferro i sofre. Forma cristalls en forma de cub. També s'utilitza per elaborar productes químics.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)