Els aparells meteorològics

El baròmetre

Serveix per mesurar la pressió de l’aire. El baròmetre metàl·lic és una càpsula metàl·lica d’acer en la qual s’hi ha fet el buit. Quan la pressió de l’aire puja, la càpsula es comprimeix, quan la pressió baixa, la càpsula s’expandeix. Un mecanisme "tradueix" el moviment de la càpsula en el d’una agulla que està sobre una escala graduada.

El termòmetre

Serveix per mesurar la temperatura. Principalment contenen mercuri o alcohol, que són substàncies que s’expandeixen amb la calor i es contreuen amb el fred.

L’higròmetre

Serveix per mesurar la humitat. Està basat en la propietat del cabell humà de canviar de longitud en funció de la humitat que hi ha, de manera que s’encongeix quan l’ambient és fred i s’allarga quan l’aire és humit. Es mesura en tant per cent.

El pluviòmetre

És un instrument utilitzat per a mesurar la quantitat de precipitacions caigudes en un indret en un període de temps determinat.

L’anemòmetre i el penell

L’anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d’on ve el vent, per la qual cosa s’utilitzen els penells.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)