Escola d'Alcanó. c5000183
C/ Ada. Joan Carles 1, 37
25162 Alcanó. TF 973 136276