La timoneda d'Alfés.

El poble d'Alfés és conegut arreu per que en el seu terme conserva -encara- una timoneda de grans dimensions ubicada a l'espai que ha ocupat des dels anys de la Guerra Civil l'aeròdrom de Lleida.
Es tracta d'una regió plana situada a l'extrem meridional de la Depressió Central a uns 200 m sobre el nivell del mar. Es caracteritza per un clima mediterrani continental subàrid i una terra rica en carbonat càlcic.
La timoneda es localitza sobre una terrassa fòssil del Segre originada en algun període interglaciar del quaternari. El sòl  és molt prim i alberga una comunitat de plantes baixes capaces de superar les inclemències d'un clima àrid.  L'aspecte desdolador que sovint ofereix aquest estatge vegetal estepari fa difícil valorar el seu interès biològic. Per aquesta raó han desaparegut la majoria de les timonedes del país.
Les circumstàncies han fet que l'aeròdrom  -propietat de l'exèrcit fins fa ben poc- hagi consevat la timoneda i s'hagi convertit en un reducte de la nostra pròpia història. La Generalitat la va declarar "Reserva Natural" l'any 1990 i recentment n'ha comprat la propietat..

Dins d'aquest estage hi nien les Aloses Becudes, espècie d'ocells en vies d'extinció.  A més a més hi podem trobar també  cogullades fosques i gangues , ambdos ocells representatius  de les zones estepàries catalanes.

Alosa becuda
Aspecte de la timoneda
Cogullada.
Si vols saber més coses del timó: