L'escola

Situació: es troba a 13 Km. de Llavorsí (centre de la ZER).
Mestres: hi ha dos mestres i quatre mestres itinerants (anglès, música, educació física i educació especial).
Aules: hi ha una aula amb tots els alumnes i una altra de suport.
Alumnes
Servei de transport
Servei de menjador: en un restaurant del poble.