escut d'Alpicat
EDUCACIÓ INFANTIL
P3 A
P3 B
P3 C
P4 A
P4 B
P4 C
P5 A
P5 B
P5 C
24
24
23
26
23
23
20
20
20
TOTAL CICLE: 203 alumnes
CICLE INICIAL
PRIMER A
PRIMER B
PRIMER C
SEGON A
SEGON B
SEGON C
21
21
21
22
21
22
TOTAL CICLE: 128 alumnes
CICLE MITJÀ
TERCER A
TERCER B
QUART A
QUART B
22
22
21
20
TOTAL CICLE: 85 alumnes
CICLE SUPERIOR
CINQUÈ A
CINQUÈ B
SISÈ A
SISÈ B
28
28
23
22
TOTAL CICLE: 101 alumnes
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES: 517
continguts
 
 
imatges de l'escola