Er A.M.P.A.

ACTIVITATS

ANGLÉS

DUS DIES ARA SETMANA
INFORMATICA

UN DIA ARA SETMANA

BALHS ARANESSOS

UN DIA ARA SETMANA
FOTBÒL
UN DIA
MINJADOR
CINC DIES ARA SETMANA