La nostra escola

L'escola Camp Crusat és de titularitat pública pertanyent al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els nivells educatius que actualment s'ofereixen són: educació infantil i primària, tots en una sola unitat. L'escola és, per tant, unitària. I pertanyent en una Zer anomenada Vall de l'Aranyó.


L'escola es troba situada a l'entrada del poble, en un edifici aïllat de dues plantes. En la planta baixa hi podem trobar dues aules: A (principal) i B (polivalent), un bany pels alumnes, un bany per els/les mestres i un petit quartet a sota les escales.