Quadrat és la forma que sol tenir.
Jo en faré un rodolí,i no és femení

Serveix per borrar
i és fàcil d'utilitzar.
Què és?

Índex