Pot ser quadrada o rectangular,

amb ella pots calcular.

És de piles o solar

i amb ella no et pots equivocar .

Què és ?

Tornar