Pot ser quadrat o rodó,
gran o petitó.
Té tres agulletes,
i el pots penjar a les paredetes.

Índex