Gros i petit ,
primet i grassonet.
Amb ell has tret
el caragol de la paret
.

Índex