CICLE INICIAL


RACONS DE L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES

    PRIMER

 1r trimestre


BLOCS LÒGICS 
ACTIVITAT
Taules de doble entrada, amb el material de les figures geomètriques de fusta.
OBJECTIU
Reconèixer les figures geomètriques elementals (quadrat,triangle,cercle i rectangle  ) i alguns atributs (color, grandària, gruix,...).

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop s´ha revisat la paraula i la fitxa on l´ha escrit el nen.

 

TRENCACLOSQUES
ACTIVITAT
Completar un dibuix amb les peces en forma de cubs, de diferents figures enumerades.
OBJECTIU
Treballar la situació espacial.

AVALUACIÓ

L´alumne i la mestra comprova amb el cartronet model si el trencaclosques coincideix.

 

MINI - ARCO
ACTIVITAT
Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració. És autocorrectiu. 
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu.

      

LÓGICO   
ACTIVITAT
Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració. És autocorrectiu. 
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes, mesures, geometria,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu.

 

DESCOMPOSICIÓ DE NÚMEROS
ACTIVITAT
 Es tracta d´un pallasso en forma de balança, el pallasso porta una corbata, quan la
    corbata es veu, el pes està equilibrat. L´alumne ha de posar els números a la balança per tal de descomposar-los correctament. Un cop ha comprovat la igualtat ho escriu a la seva fitxa.
OBJECTIU
Descompondre números correctament, en dos o més sumands

AVALUACIÓ

És autocorrectiu, ja que quan l´alumne pot veure correctament la corbata del pallasso, llavors la descomposició és correcta i ja la pot escriure a la seva fitxa, d´aquesta manera la mestra confirma que l´alumne ho ha realitzat correctament i per tant, ho ha entès.

 

ORGANICOLOR
ACTIVITAT
Composar dibuixos amb figures geomètriques definides (triangles i rombes). Un cop l´alumne ha composat el dibuix, el traspassa a la fitxa i l´acoloreix seguint un codi, per exemple, els triangles grocs, els quadrats verds, etc.

OBJECTIU

Treballar l'orientació espacial.

AVALUACIÓ

La correcció la realitza la mestra un cop l´alumne ha composat el dibuix i després l´ha dibuixat a la seva fitxa.

 

EURO
ACTIVITAT
Trobar les monedes i els bitllets corresponents a uns cartronets i dibuixar-ho en una fitxa.
OBJECTIU
Conèixer les monedes i els bitllets més usuals de l' euro.

AVALUACIÓ

La mestra comprova que la fitxa estigui correctament, juntament amb l´alumne.

JOC DEL 5
ACTIVITAT
Amb les cartes de la Baralla espanyola amb els nº fins al 5, hauran de fer parelles que sumin 5. 
OBJECTIU
Descompondre el número 5 amb totes les parelles de números possibles.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa les parelles de números que s’han fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra

 

ORIENTACIÓ
ACTIVITAT

Trobar els cartronets que siguin iguals a un determinat i amb la mateixa posició.

OBJECTIU

Treballar l'orientació espacial amb alguns aspectes concrets : dalt - baix, dreta - esquerra, davant - darrere,...

AVALUACIÓ

La mestra comprova que la sèrie és correcta.

 

TANGRAM

ACTIVITAT

Formar diferents dibuixos utilitzant totes les peces del Tangram. Un cop s´ha realitzat el dibuix, l´alumne ho dibuixa amb les mateixes peces, a la seva fitxa.
OBJECTIU
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos del Tangram (inventats, o determinats).

AVALUACIÓ

La mestra comprova que la figura que ha fet el nen o nena és correcta i si l´ha dibuixada correctament.

   

SUMES I RESTES
ACTIVITAT
Realitzar el puzzle de sumes i restes amb càlcul mental.
OBJECTIU
Agafar agilitat en el càlcul mental per resoldre sumes i restes senzilles.

AVALUACIÓ

És autocorrectiu, ja que les peces han de coincidir.

 

GEOPLÀ
ACTIVITAT
Construir amb el geoplà diferents figures i dibuixar-les amb el regle, al paper-fitxa. L´alumne disposa d´un model a seguir.
OBJECTIU
Treballar la geometria en les figures més senzilles : triangle, quadrat, rectangle.

AVALUACIÓ

La mestra comprova primerament que les figures en el geoplà estiguin correctes i després comprova que la fitxa també estigui bé.

 

LÒGIX
ACTIVITAT
Consta d’un llibre i unes fitxes en forma de figures geomètriques. Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de situació en l’espai i atributs de les figures geomètriques.
OBJECTIU
Treballar la situació espacial i els atributs de les figures geomètriques en una taula de doble entrada.

AVALUACIÓ

És autocorrectiu, al final del llibret poden comprovar si ho han fet bé. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

ORDINADOR
ACTIVITAT

Disposem de diferents CDs, graduats per nivells on es pot treballar el càlcul mental, activitats relacionades amb conceptes que s´han treballat a l´aula. En general, la pràctica a l´ordinador és força lúdica, al mateix temps que didàctica.

També fem diferents exercicis d´ internet (Edu365, La motxilla...)

OBJECTIU
Resoldre diverses activitats relacionades amb els continguts de cada trimestre.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa l’activitat a l’ordinador. Si no és correcte, es torna a fer i es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra. A més a més, algunes de les activitats disposen d´un registre del temps i del nombre d´errors que l´alumne ha fet a l´hora de resoldre l´activitat.

 

2n trimestre

DÒMINO DE SUMES
ACTIVITAT
Completar el dòmino fent les sumes corresponents.
OBJECTIU 
Agafar més agilitat mental en el càlcul de sumes senzilles.

 

TRENCACLOSQUES
ACTIVITAT
Completar un dibuix amb les peces en forma de cubs, de diferents figures enumerades.
OBJECTIU
Treballar la situació espacial.

AVALUACIÓ

L´alumne i la mestra comprova amb el cartronet model si el trencaclosques coincideix.


MINI - ARCO
ACTIVITAT
Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració. És autocorrectiu. 
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu.

 

LÓGICO
ACTIVITAT
Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració. És autocorrectiu. 
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes, mesures, geometria,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu.

 

NUMERACIÓ (D-U)
ACTIVITAT
Es tracta del multilink, un material de plàstic en forma de cubs, on s´han de construir torres que representaran desenes. Un cop s´ha construït les desenes d´acord amb el número que exigeix la fitxa, l´alumne ha de dibuixar-ho i escriure el nom.  
OBJECTIU
Descomposar els números en desenes i unitats i escriure el seu nom.

 AVALUACIÓ

La mestra comprova el nombre de torres (desenes) i el nombre de cubs (unitats), aleshores el nen ja ho pot dibuixar a la fitxa i posar el nom de cada número.

 

CALCULADORA
ACTIVITAT
Es disposa d’una calculadora per escriure tot el que surt en la pantalla de la calculadora fent els diferents passos preparats en una fitxa.
OBJECTIU
Iniciar-se en la calculadora i fer-la servir com una eina més en l' autocorrecció.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

JOC DEL 10
ACTIVITAT
Amb les cartes de la Baralla espanyola amb els nº fins al 10, hauran de fer parelles que sumin 10. 
OBJECTIU
Descompondre el número 10 amb totes les parelles de números possibles.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa les parelles de números que s’han fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra

   

EURO
ACTIVITAT
Consta d’una capsa amb monedes i bitllets per treballar els euros i unes targes amb diferents valors. L’alumne agafarà una tarja i les monedes i bitllets que corresponguin . Després ho dibuixarà en una fitxa.
OBJECTIU
Conèixer les monedes i bitllets més usuals de l' euro.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.


DAUS D’ATRIBUTS 
ACTIVITAT
Taules de doble entrada, amb el material de les figures geomètriques de fusta i els daus d’atributs (color, figura, tamany, gruix i grandària). Després de tirar el dau, han d’omplir la taula corresponent.
OBJECTIU
Reconèixer les figures geomètriques elementals (quadrat, triangle, cercle i rectangle) i els seus atributs alguns atributs.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa on l’alumne ha escrit les respostes. Si no és correcte, es torna a llegir i es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

ARBRES LÒGICS
ACTIVITAT
Joc manipulatiu on hi ha unes làmines que representen uns arbres i les seves branques que s’han de completar amb uns cartronets dibuixats i seguint l’ordre lògic. 
OBJECTIU
Treballar el raonament lògic.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisen les làmines dels arbres lògics que han completat els alumnes de manera oral. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MOSAIC MAGNÈTIC

ACTIVITAT
Composar dibuixos amb figures definides (botons de colors).
OBJECTIU
Treballar l'orientació espacial.

AVALUACIÓ
Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 
TANGRAM

ACTIVITAT
Formar diferents dibuixos utilitzant totes les peces del Tangram  seguint el model.
OBJECTIU 
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos del Tangram .

 AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

PENTOMINO 

ACTIVITAT
Posar totes les peces del joc en el rectangle o quadrat corresponent, seguint els dibuixos corresponents. 
OBJECTIU
Treballar l'orientació espacial amb el material de fusta de les peces del Pentomino.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

 

 

ORDINADOR
ACTIVITAT

Disposem de diferents cds, graduats per nivells on es pot treballar el càlcul mental, activitats relacionades amb conceptes que s´han treballat a l´aula. En general, la pràctica a l´ordinador és força lúdica, al mateix temps que didàctica.

També fem diferents exercicis d´ internet (Edu365, La motxilla...)

OBJECTIU
Resoldre diverses activitats relacionades amb els continguts de cada trimestre.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa l’activitat a l’ordinador. Si no és correcte, es torna a fer i es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra. A més a més, algunes de les activitats disposen d´un registre del temps i del nombre d´errors que l´alumne ha disposat a l´hora de resoldre l´activitat.

 
  

3r trimestre

DAUS (+, -)
ACTIVITAT
Posar totes les peces del joc en el rectangle o quadrat corresponent, seguint els dibuixos corresponents. 
OBJECTIU
Treballar l'orientació espacial amb el material de fusta de les peces del Pentomino.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

APARELLAR (rellotge)
ACTIVITAT
Posar totes les peces del joc en el rectangle o quadrat corresponent, seguint els dibuixos corresponents. 
OBJECTIU
Treballar l'orientació espacial amb el material de fusta de les peces del Pentomino.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

MINI - ARCO
ACTIVITAT
Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració. És autocorrectiu. 
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu.

 
LÓGICO
ACTIVITAT
Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració. És autocorrectiu. 
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes, mesures, geometria,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu.

 
 

NUMERACIÓ (D-U)
ACTIVITAT
Es tracta del multilink, un material de plàstic en forma de cubs, on s´han de construir torres que representaran desenes. Un cop s´ha construït les desenes d´acord amb el número que exigeix la fitxa, l´alumne ha de dibuixar-ho i escriure el nom.  
OBJECTIU
Descomposar els números en desenes i unitats i escriure el seu nom.

 AVALUACIÓ

La mestra comprova el nombre de torres (desenes) i el nombre de cubs (unitats), aleshores el nen ja ho pot dibuixar a la fitxa i posar el nom de cada número.

  

SANEFES
ACTIVITAT
Acabar de dibuixar unes sanefes, comptant els quadrets i mirant la seva situació (dalt, baix, dreta,...)
OBJECTIU
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MESUREM (longitud  i capacitat)
ACTIVITAT
Mesurar la longitud de diferents objectes de la classe amb la cinta mètrica o el regle. Després ho escriuen en una fitxa.  Pel que fa a la capacitat es realitza una fitxa on han de deduir a quins objectes hi cap més quantitat de líquid.
OBJECTIU
Treballar les mesures de longitud (metres i centímetres) i la capacitat (litres)

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

BOTIGA 
ACTIVITAT
Comprar dues o més coses de la Botiga de la classe i comptar quant valen per pagar-ho amb monedes i bitllets.
OBJECTIU

Conèixer les monedes i els bitllets més usuals de l' euro.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra

  
SIMETRIES
ACTIVITAT
Acabar de dibuixar unes sanefes, comptant els quadrets i mirant la seva situació (dalt, baix, dreta,...)
OBJECTIU
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos.
AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 
TAULER NUMÈRIC
ACTIVITAT
Escriure i manipular els nombres corresponents en unes sèries donades en fitxes o cartronets.
OBJECTIU
Treballar els diferents nombres , l'ordre de les xifres, completar diferents sèries, complir ordres, ... 

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

   

 

JOC DE L´OCA
ACTIVITAT
Joc manipulatiu on hi ha unes làmines que representen uns arbres i les seves branques que s’han de completar amb uns cartronets dibuixats i seguint l’ordre lògic. 
OBJECTIU
Treballar el raonament lògic.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisen les làmines dels arbres lògics que han completat els alumnes de manera oral. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra

 
TANGRAM
ACTIVITAT
Formar diferents dibuixos utilitzant totes les peces del Tangram  seguint el model.
OBJECTIU 
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos del Tangram .

 AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 ORDINADOR
ACTIVITAT

Disposem de diferents cds, graduats per nivells on es pot treballar el càlcul mental, activitats relacionades amb conceptes que s´han treballat a l´aula. En general, la pràctica a l´ordinador és força lúdica, al mateix temps que didàctica.

També fem diferents exercicis d´ internet (Edu365, La motxilla...)

OBJECTIU
Resoldre diverses activitats relacionades amb els continguts de cada trimestre.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa l’activitat a l’ordinador. Si no és correcte, es torna a fer i es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra. A més a més, algunes de les activitats disposen d´un registre del temps i del nombre d´errors que l´alumne ha disposat a l´hora de resoldre l´activitat.

 


 

 

   SEGON 

 

1r Trimestre

 

DAUS D’ATRIBUTS 
ACTIVITAT
Taules de doble entrada, amb el material de les figures geomètriques de fusta i els daus d’atributs (color, figura, tamany, gruix i grandària). Després de tirar el dau, han d’omplir la taula corresponent.
OBJECTIU
Reconèixer les figures geomètriques elementals (quadrat, triangle, cercle i rectangle) i els seus atributs alguns atributs.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa on l’alumne ha escrit les respostes. Si no és correcte, es torna a llegir i es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

TRENCACLOSQUES
ACTIVITAT
Completar un dibuix amb les peces en forma de cubs, de diferents figures enumerades.
OBJECTIU
Treballar la situació espacial.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MINI - ARCO
ACTIVITAT
Consta d’un estoig amb les 12 fitxes i un llibret per mirar els exercicis. Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració, situació en l’espai...
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu, girant l’estoig (capsa) en que han fet el joc, surt un dibuix. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

   

LÓGICO 
ACTIVITAT

El material és un tauler amb fitxes per treballar diferents continguts i uns botons de colors. Es treballa la numeració, aritmètica, geometria, mesures...

 OBJECTIU
 Llegir i fer l’activitat proposada . Les fitxes es canvien cada trimestre segons els continguts treballats.

AVALUACIÓ

És autocorrectiu amb els botons de colors girant la fitxa al darrere.

     

DESCOMPOSICIÓ DE NÚMEROS
ACTIVITAT
Consta d’una balança on es posen targes de plàstic corresponents als números en cada braç  per tal de descomposar-los correctament.
OBJECTIU
Descompondre números correctament, en dos o més sumands.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

EURO
ACTIVITAT
Consta d’una capsa amb monedes i bitllets per treballar els euros i unes targes amb diferents valors. L’alumne agafarà una tarja i les monedes i bitllets que corresponguin . Després ho dibuixarà en una fitxa.
OBJECTIU
Conèixer les monedes i bitllets més usuals de l' euro.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

JOC DEL 10
ACTIVITAT
Amb les cartes de la Baralla espanyola amb els nº fins al 10, hauran de fer parelles que sumin 10. 
OBJECTIU
Descompondre el número 10 amb totes les parelles de números possibles.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa les parelles de números que s’han fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

ORIENTACIÓ  ESPACIAL

ACTIVITAT

Resoldre diferents exercicis d’orientació en l’espai de les fitxes proposades.

OBJECTIU

Treballar l'orientació espacial amb alguns aspectes concrets : dalt - baix, dreta - esquerra, davant - darrere,...

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

 

NUMERACIÓ
ACTIVITAT
Dibuixar i escriure números amb el material del Multilink (desenes i unitats). 
OBJECTIU
Treballar l'ordre posicional de les xifres en les unitats, desenes.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MESUREM (longitud)
ACTIVITAT
Mesurar la longitud de diferents objectes de la classe amb la cinta mètrica o el regle. Després ho escriuen en una fitxa. 
OBJECTIU
Treballar les mesures de longitud (metres i centímetres).

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

PENTOMINO 
ACTIVITAT
Posar totes les peces del joc en el rectangle o quadrat corresponent, seguint els dibuixos corresponents. 
OBJECTIU
Treballar l'orientació espacial amb el material de fusta de les peces del Pentomino.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
ACTIVITAT
Amb diferents materials (fitxes, monedes, roda d'animals) fer diferents tirades i representar-ho gràficament.
OBJECTIU
Iniciar-se en els treballs d'estadística i probabilitat i en les seves representacions gràfiques corresponents.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

  

TANGRAM
ACTIVITAT
Formar diferents dibuixos utilitzant totes les peces del Tangram  que després faran en una fitxa resseguint les peces amb el llapis i fent alguns detalls amb colors.
OBJECTIU 
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos del Tangram (inventats).

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

  
ORDINADOR 


ACTIVITAT

Posem el CD corresponent al llibre de text de l’alumne i resolem diferents exercicis de numeració, seriacions, operacions, ... a l’ordinador.

També fem diferents exercicis connectant-se a internet (Edu365, La motxilla...)

OBJECTIU
Resoldre diverses activitats relacionades amb els continguts de cada trimestre..

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa l’activitat a l’ordinador. Si no és correcte, es torna a fer i es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

2n Trimestre

TAULER NUMÈRIC
ACTIVITAT
Escriure i manipular els nombres corresponents en unes sèries donades en fitxes o cartronets.
OBJECTIU
Treballar els diferents nombres , l'ordre de les xifres, completar diferents sèries, complir ordres, ... AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

   

MOSAÏCOLOR

ACTIVITAT
Composar dibuixos amb figures definides (botons de colors).
OBJECTIU
Treballar l'orientació espacial.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MINI - ARCO
ACTIVITAT
Consta d’un estoig amb les 12 fitxes i un llibret per mirar els exercicis. Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració, situació en l’espai...
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu, girant l’estoig (capsa) en que han fet el joc, surt un dibuix. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

LÓGICO 
ACTIVITAT

El material és un tauler amb fitxes per treballar diferents continguts i uns botons de colors. Es treballa la numeració, aritmètica, geometria, mesures...

 OBJECTIU
 Llegir i fer l’activitat proposada . Les fitxes es canvien cada trimestre segons els continguts treballats.

AVALUACIÓ

És autocorrectiu amb els botons de colors girant la fitxa al darrere.

 

BOTIGA 
ACTIVITAT
Comprar dues o més coses de la Botiga de la classe i comptar quant valen per pagar-ho amb monedes i bitllets.
OBJECTIU

Conèixer les monedes i els bitllets més usuals de l' euro.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

CALCULADORA
ACTIVITAT
Es disposa d’una calculadora per escriure tot el que surt en la pantalla de la calculadora fent els diferents passos preparats en una fitxa.
OBJECTIU
Iniciar-se en la calculadora i fer-la servir com una eina més en l' autocorrecció.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

APARELLEM RELLOTGES 
ACTIVITAT
Fer parelles de les fitxes del dòmino ajuntant el rellotge dibuixat (digital i de busques) amb l’hora que marca. Després es fa una fitxa aparellant rellotges i la seva hora.
OBJECTIU
Conèixer el rellotge amb les hores en punt, dos quarts, i més endavant un quart i tres quarts de l'hora.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

  

LÒGIX
ACTIVITAT
Consta d’un llibre i unes fitxes en forma de figures geomètriques. Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de situació en l’espai i atributs de les figures geomètriques.
OBJECTIU
Treballar la situació espacial i els atributs de les figures geomètriques en una taula de doble entrada.

AVALUACIÓ

És autocorrectiu, al final del llibret poden comprovar si ho han fet bé. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

     

NUMERACIÓ 

ACTIVITAT
Joc manipulatiu per dibuixar i escriure números amb el material de regletes (centenes, desenes i unitats).  Després ho ha a la fitxa.
OBJECTIU
Treballar l'ordre posicional de les xifres en les unitats, desenes i centenes.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MESUREM 2

ACTIVITAT

Mesurar diferents objectes de la classe amb les balances més adequades al seu pes. Després ho escriuen en una fitxa. 
OBJECTIU
Treballar les mesures de pes (Kg, mig quilo, gram).

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

ARBRES LÒGICS

ACTIVITAT
Joc manipulatiu on hi ha unes làmines que representen uns arbres i les seves branques que s’han de completar amb uns cartronets dibuixats i seguint l’ordre lògic. 
OBJECTIU
Treballar el raonament lògic.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisen les làmines dels arbres lògics que han completat els alumnes de manera oral. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

    

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT-2
ACTIVITAT
Amb diferents materials (fitxes, monedes, roda d'animals) fer diferents tirades i representar-ho gràficament.
OBJECTIU
Iniciar-se en els treballs d'estadística i probabilitat i en les seves representacions gràfiques corresponents.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

TANGRAM
ACTIVITAT
Formar diferents dibuixos utilitzant totes les peces del Tangram  seguint el model.
OBJECTIU 
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos del Tangram .

 AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

TAULES DE MULTIPLICAR
ACTIVITAT
Trobar la resposta de les taules de multiplicar seguint les normes del joc i els dibuixos, i escriure-ho després en una fitxa. 
OBJECTIU
Iniciar-se en la comprensió i memorització de les taules de multiplicar.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

ORDINADOR
ACTIVITAT

Posem el CD corresponent al llibre de text de l’alumne i resolem diferents exercicis de numeració, seriacions, operacions, ... a l’ordinador.

També fem diferents exercicis connectant-se a internet (Edu365, La motxilla...)

OBJECTIU
Resoldre diverses activitats relacionades amb els continguts de cada trimestre..

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa l’activitat a l’ordinador. Si no és correcte, es torna a fer i es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

 
3r Trimestre

TAULER NUMÈRIC
ACTIVITAT
Escriure i manipular els nombres corresponents en unes sèries donades en fitxes o cartronets i completar uns retalls de diferents taulers numèrics.
OBJECTIU
Treballar els diferents nombres , l'ordre de les xifres, completar diferents sèries, complir ordres, ... 

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MULTIPLIQUEM
ACTIVITAT
Joc manipulatiu per reforçar les taules de multiplicar seguint les normes del joc i els dibuixos, i escriure-ho després en una fitxa. 
OBJECTIU
Iniciar-se en la comprensió i memorització de les taules de multiplicar.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MINI - ARCO
ACTIVITAT
Consta d’un estoig amb les 12 fitxes i un llibret per mirar els exercicis. Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de numeració, situació en l’espai...
OBJECTIU
Treballar diferents aspectes de la Matemàtica : numeració, sumes, restes, sèries, situacions espacials, monedes,...

AVALUACIÓ

És autocorrectiu, girant l’estoig (capsa) en que han fet el joc, surt un dibuix. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

LÓGICO 
ACTIVITAT

El material és un tauler amb fitxes per treballar diferents continguts i uns botons de colors. Es treballa la numeració, aritmètica, geometria, mesures...

 OBJECTIU
 Llegir i fer l’activitat proposada . Les fitxes es canvien cada trimestre segons els continguts treballats.

AVALUACIÓ

És autocorrectiu amb els botons de colors girant la fitxa al darrere.

 

BOTIGA  (canvi)
ACTIVITAT
Comprar dues o més coses de la Botiga de la classe i comptar quant valen per pagar-ho amb monedes i bitllets.
OBJECTIU

Conèixer les monedes i els bitllets més usuals de l' euro. A final del Cicle, a més de pagar, es pot tornar el canvi.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

SANEFES
ACTIVITAT
Acabar de dibuixar unes sanefes, comptant els quadrets i mirant la seva situació (dalt, baix, dreta,...)
OBJECTIU
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

PARXÍS
ACTIVITAT
Seguint les normes del Joc, guanyar al company/a .
OBJECTIU
Agafar agilitat en el càlcul mental de sumes senzilles i trobar estratègies per guanyar. AVALUACIÓ

Es fa directament revisant el joc a mesura que l’estant fent. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

LÒGIX
ACTIVITAT
Consta d’un llibre i unes fitxes en forma de figures geomètriques. Amb el mecanisme del Joc, resoldre diferents exercicis de situació en l’espai i atributs de les figures geomètriques.
OBJECTIU
Treballar la situació espacial i els atributs de les figures geomètriques en una taula de doble entrada.

AVALUACIÓ

És autocorrectiu, al final del llibret poden comprovar si ho han fet bé. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

STRUCTURO 
ACTIVITAT
Construir figures (enumerades) amb les peces en forma de cubs amb cares de colors diferents a l’espai.
OBJECTIU
Situar-se-se i orientar-se en l'espai, mirant el model del pla (fitxa).

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

MESUREM 3
ACTIVITAT
Mesurar la capacitat de diferents objectes en litres i mitjos litres. Després ho escriuen en una fitxa. 
OBJECTIU
Treballar les mesures de capacitat (litre i mig litre).

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

ARBRES LÒGICS
ACTIVITAT
Joc manipulatiu on hi ha unes làmines que representen uns arbres i les seves branques que s’han de completar amb uns cartronets dibuixats i seguint l’ordre lògic. 
OBJECTIU
Treballar el raonament lògic.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisen les làmines dels arbres lògics que han completat els alumnes de manera oral. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

APARELLEM RELLOTGES 
ACTIVITAT
Fer parelles de les fitxes del dòmino ajuntant el rellotge dibuixat (digital i de busques) amb l’hora que marca. Després es fa una fitxa aparellant rellotges i la seva hora.
OBJECTIU
Conèixer el rellotge amb les hores en punt, dos quarts, i més endavant un quart i tres quarts de l'hora.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

TANGRAM
ACTIVITAT
Formar diferents dibuixos utilitzant totes les peces del Tangram  seguint el model  per pistes fins arribar al final on es completarà el dibuix.
OBJECTIU 
Treballar la situació i l'orientació espacial amb els diferents dibuixos del Tangram .

 AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la figura que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

TAULES DE MULTIPLICAR
ACTIVITAT
Joc manipulatiu per trobar la resposta de les taules de multiplicar seguint les normes del joc i els dibuixos, i escriure-ho després en una fitxa. 
OBJECTIU
Iniciar-se en la comprensió i memorització de les taules de multiplicar.

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa la fitxa que l’alumne ha fet. Si no és correcte, es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

ORDINADOR
ACTIVITAT

Posem el CD corresponent al llibre de text de l’alumne i resolem diferents exercicis de numeració, seriacions, operacions, ... a l’ordinador.

També fem diferents exercicis connectant-se a internet (Edu365, La motxilla...)

OBJECTIU
Resoldre diverses activitats relacionades amb els continguts de cada trimestre..

AVALUACIÓ

Es fa directament un cop es revisa l’activitat a l’ordinador. Si no és correcte, es torna a fer i es rectifica amb l’ajuda d’un company o de la mestra.

 

 

 

 

Per tal de treballar tots aquests racons de matemàtiques en els dos cursos del cicle Inicial s'han programat per aquest curs escolar 2 sessions setmanals de mitja hora dins de la 6a hora dedicada a Matemàtiques.

 

Cada racó disposa d'una graella on els alumnes anoten el dia que l'han realitzat i després es posa el punt o gomet verd, groc o vermell si l’alumne l’ha fet bé, regular o malament. Cada mestre tutor disposa d'una graella amb els objectius que es treballen a cada racó i la va omplint amb l'observació directa.