RACONS D’AULA DE SUPORT
  

L’aula de suport de l’Escola GUILLEM ISARN, és coneguda per tots com la cova del pirata, hi assisteixen des dels grumets fins als almiralls, que presenten alguna dificultat per seguir el ritme de la classe.

En alguns casos treballem fent suport a l’aula, però en altres que requereixen un treball més específic i diferent del que es fa a l’aula, són els alumnes els que venen a la cova del pirata.

 A la cova del pirata repassem el que es fa a l’aula i reforcem aprenentatges no assolits.

 Un aspecte que hem de tenir molt clar quan intervenim amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge del tipus que siguin, és que hem de plantejar-nos com podem explicar les coses d’una altra manera.

Des de la cova del pirata qualsevol contingut a donar es planteja buscant sempre poder-lo tocar i viure’l per a fer-lo més entenedor.

Nosaltres no fem racons pròpiament dits, però si que tenim material que anem construint poc a poc i a partir de les necessitats que van sorgint, els materials són el mitjà que afavoreix l’aprenentatge dels alumnes i que permet que l’obstacle que pot ser una operació sobre el paper desaparegui i es converteixi en unes fruites o en unes llavors per plantar.

 Del material que utilitzem a la cova del pirata, us n’hem fet una selecció.


MATERIAL AULA DE SUPORT DE LLENGUA CATALANA


FEM PARAULES:

Aquest material s’utilitza per alumnes de primer i segon de cicle inicial. Podem fer que els nens formin paraules de fins a quatre síl·labes.

Cada vegada que creen una paraula l’escriuen i fan una frase.

El control del material és du a terme amb l’observació directa, es valora molt l’autonomia de l’alumne.

                                                                  

FEM FRASES:

Quan els alumnes tenen la consciència de paraula és important començar a treballar la formació de frases, sobretot prendre consciència de totes les paraules que la composen.

Amb aquest material tenim targetes per cada categoria de paraula. Primer pensen una frase i després agafen les peces que necessiten, finalment escriuen les frases.  

 

QUANTES EN TINC?:

Aquest material permet fer moltes activitats, una d’elles és classificar les paraules segons el nombre de síl·labes. També es treballa el vocabulari i dictats muts.

                                                                  

DÒMINO DE FRASES:

Aquest dòmino és un material que permet treballar la comprensió lectora tot jugant. Els nens han d’associar el dibuix amb la frase corresponent.

                                                                 

FITXER TRUCAFORT:

Aquest recurs és molt útil i als alumnes els agrada, amb aquest material podem treballar: dictats muts, comprensió lectora i expressió escrita.

 

                                                                                

SAPS QUI SÓC?:

Aquest material permet treballar la comprensió lectora. Cada alumne agafa un personatge de la caixa i ha de respondre a les preguntes que se li plantegen.

 

                                                                 

CÒMIC BLANC:

Els nens disposen d’un còmic on hi he tret les lletres de les bafarades i un full a part on s’explica el que succeeix, ells han d’inventar els diàlegs.

Amb aquest material treballem la comprensió lectora i l’ortografia.

                                                                 

SOPES DE SÍL-LABES:

Les sopes de síl·labes formen part del treball de consciència fonològica que utilitzem amb alumnes amb dificultats en la lecto-escriptura.      

  

QUÈ DIUEN?:

Aquest material es composa de diverses làmines amb les que treballem l’expressió oral.       

 

DICTAT MUT:

El formen un grapat de fustes amb una imatge i a la part del darrera el nom, els alumnes només veuen el dibuix i han d’escriure correctament el nom. 

        

OQUES ORTOGRÀFIQUES:

Disposem de diverses oques amb les que treballem el vocabulari i l’ortografia.

                                                                  


MATERIAL DE SUPORT  DE MATEMÀTIQUES

 

LES SAMARRETES:

Amb aquest material podem treballar el doble i la meitat. Disposem també de samarretes blanques per a que els alumnes facin dobles i meitats pintant.    

  

CUC MATEMÀTIC:

El cuc està format de boles agrupades de cinc en cinc o de deu en deu, amb les que treballem el càlcul mental, ens permet interioritzar sumes i convertir els nombres en blocs de boles amb les que contar serà molt fàcil. Hi juguem amb els daus, el nombre que surt als daus serà el que la nostra abella ocuparà.

 

DAUS:

Aquests daus ens permeten aprendre a fer operacions de formes molt dinàmiques.                                                         

 

REGLETES CUISINAIRE:

Aquestes regletes ens permeten convertir els nombres i les operacions en quelcom tangible, permeten treballar molts continguts de diversos nivells. Amb elles fem operacions de suma, resta, multiplicació i divisió, construïm nombres…. Ajuda molt a entendre les unitats i les desenes.      

 

KIT DE NOMBRES:

El mural dels nombres ajuda als alumnes a adquirir la tira numèrica, els nens hi posen els nombres, els hi podem posar saltejats i ells ho han de completar… També podem utilitzar el tapís amb lletres.           

 

FIGURES LÒGIQUES:

Ajuden a treballar la lògica, i amb alumnes d’ educació infantil les formes geomètriques i les qualitats dels objectes.                           

 
PARXÍS:

Aquest és un material que agrada i permet treballar d’una forma lúdica les operacions bàsiques. Quan comencem a jugar-hi ho fem amb un dau, però quan els alumnes són més grans hi juguem amb tres i combinant operacions.        

 

PIZZES:

Aquest el podem utilitzar de moltes maneres, a infantil i cicle inicial hi juguem fent agrupacions de trossos de pizza o donant unes consignes determinades. A cicle mitjà i superior serveix per treballar les fraccions.  

 

PLANTEM LLAVORS:

El material es composa de fitxes amb nombres, cèrcols i un cistell amb boles. Cada alumne té els seus cèrcols i nosaltres hi posem un nombre, ells hi ha de plantar tantes llavors com diu el nombre. Quan hem plantat correctament juguem amb aquests nombres. Els unim, els separem, els tallem....      

                                                         

De vegades determinats alumnes necessiten desenvolupar aspectes més concrets com poden ser la memòria, l’atenció, la motricitat fina, o la parla, per aquests casos a la cova del pirata també disposem de materials que ens permeten treballar allò que l’alumne necessita.

 

  

MATERIAL DE SUPORT

                                                                       

                   MOTRICITAT FINA

COSIDOR:

Conjunt de peces de roba amb foradets per enfilar.  

PLASTILINA:

No hi ha res millor que la plastilina i les nostres mans com a única eina per millorar la motricitat fina.                                                                       

COLLARETS:

Amb material reciclat, pasta de sopa... podem fer collarets i polseres.       

LA BUGADERIA:

Les pinces i les samarretes que decoren els nens treballant dobles i meitats ens serveixen per fer la bugada i practicar fent la pinça.               

                                                                       

                ATENCIÓ I MEMÒRIA

SIMON:

El joc Simon diu, permet treballar l’atenció i la memòria de seqüències.

                                                                   

MÈMORI D’ANIMALS:

Per als alumnes d’infantil tenim un memori amb 12 peces d’animals.
                                                                   

MÈMORI DEL PIRATA:

Aquest memori l’utilitzem com a tal i també ho fem quan treballem les descripcions.
                                                             

TIP TOP CLAP:

Es tracta d’un joc de cartes que conté una seqüència d’accions que hem de recordar.           

LLIBRES QUÈ HI VEUS?

Aquesta és una col·lecció de llibres que permet treballar l’atenció i la memòria, molt similars als coneguts: on  és wally?.                            

BOB EL MANETES:

Joc de cartes en el que hem de recordar característiques dels personatges i associar-los.     

                                                                       

  

                  PARLA

DAUS DE FONACIÓ:

Els alumnes tiren els daus i han de reproduir el que hi veuen, als daus hi surten representades diferents posicions de llavis i llengua. Molt útils per alumnes amb problemes en l’articulació de sons.            

                                                                                                               

CONTE DE LES ONOMATOPEIES:

Amb alumnes amb dificultats en l’articulació de sons és una forma més fàcil de començar a treballar els sons, doncs en fer-los per separat els costa menys que si estan dins una paraula. Conté diverses onomatopeies per treballar a nivell d’educació infantil.    

      

CARPETES DE FOTOGRAFIES:

Disposem de dues col·leccions de fotografies, de molts àmbits de la vida, la roba, el menjar, mitjans de transport... Una d’elles a sota de la imatge els alumnes hi poden llegir el seu nom i l’altra no. És molt útil per alumnes nouvinguts, per ampliar vocabulari i també per l’articulació dels sons.
                                                 

LÀMINES D’EXPRESSIÓ:

Pàgines de revista o llibrets per pintar ens poden ser molt útils com a làmines per treballar expressió oral.