Com arribar-hi
Mestres
  • Mestres de l’escola
Judit Reñé Camí

Directora de l'escola La Roca (Cap d’Estudis ZER l'Eral)

Mar Pérez Monné
Tutora de la classe dels petits
Núria Farré Buira

Tutora de la classe dels grans (especialista anglès)

Agata Gómez Barba
Mestra de la classe dels grans
Rebeca Samprieto Aragón
Mestra de la classe dels petits

Mestres itinerants de la ZER l'Eral

Raquel Teixidó Tarragó
Llengua estrangera (anglès)

Eva Andreu Sasot

Miquel Abella Garcia

Educació artística: música
Sergi Fargas Padreny
Educació f ísica
Margarida Bosch López

Educació especial (Secretària ZER l'Eral)

Carme Garcia Cardet
Mestra de religió

 

 
 

 

Història
Alumnes
Calendari
Fotos