Sunyer està situat al secà,per tant,els animals han d’acostumar-se a viure tot l’any amb la poca aigua que hi ha.
Es poden classificar en dos grans grups: Els que viuen en captivitat i Els que viuen en llibertat.
Els animals que viuen en captivitat:
Viuen en granges i en corrals que hi ha als afores del poble. Hi ha porcs, conills, vedells i ovelles que són mamífers i herbívors. També hi ha granges d’aus, com guatlles d’engreixament ,de pollastres i de gallines per a ous.

Els animals que viuen en llibertat:

MAMÍFERS:

El conill: és un animal de color gris o marró fluix. S’alimenta d’herba i de branques d’olivera i d’ametller. Es reprodueix molt ràpidament. Passen la major part del temps en els caus. Els conills agafen una malaltia que es coneix per “mal de morro” i es moren.
 

La llebre: és de color marró i blanc. Tenen unes orelles molt llargues. El seu pes mitjà és d’uns tres quilos. Quan són adultes corren molt. Les llebres es reprodueixen dos cops a l’any, tenen dos o tres cries que es diuen farnaques.

La guineu: és un mamífer de color roigenc fosc. És un animal carnívor i els seus principals aliments són els ratolins, restes d’animals morts, els conills,…Viuen en caus i acostumen a sortir a caçar a la nit.

El teixó: és una animal de color blanc amb algunes ratlles negres damunt el llom. És carnívor i la seva alimentació és molt semblant a la de la guineu. També fa vida nocturna.

OCELLS:

La perdiu: és un au de la família de les gallinàcies.S’alimenta de llavors de blat,ordi i de besses.Sol pondre una o dues vegades a l’any una mitjana de deu pollades.La  perdiu és molt apreciada pels caçadors perqué la seva carn és molt saborosa.

La cogullada: és un ocell de color marró i ratllat que destaca per –
Qué té un cresta damunt del cap.S’alimenta de llavors i d’insectes.És una espècie protegida perqué en queden molt poques. 

L’estornell: no és autòctona.ës de color gris fosc.Es va introduir per a disminuïr la plaga de  pardals però s’han convertit en plaga ells mateixos:es mengen les olives de les oliveres.

La cadernera: també se la coneix com a carderola. S’alimenta de llavors, grans de cereals, etc.. Té molts colors en el plomatge: blanc, negre, roig i groc. També té el cant molt bonic.

El cruixider:  és un ocell de color gris. Fa els seus nius en els conreus de blat o d’ordi i s’alimenta sobre tot de civada. No són gaire apreciats pel seu cant.


Conill

Guineu

Perdiu.