El terreny de Sunyer, es de secà i es conrea: ordi, ametllers i oliveres.
 
Ordi: A primers d’octubre, s’adoba i al 15 d’octubre es sembra, al desembre, s’ensofata per les males herbes i si l’any és humit, al gener cal tirar amoníac. Al juny es cosetxa i es llaura. A l’estiu es deixa la terra preparada per a sembrar.

Ametlles: Els ametllers s’esporguen durant l’hivern. A partir del febrer comencen a florir. Al març comencen a créixer els ametllons. Al abril, ja son gossos i s’ensofaten per les plagues. A finals d’agost es comencen a collir i després es pelen, s’assequen i es porten a la cooperativa. Durant l’hivern es van llaurant per a treure les herbes i es deixa el terreny preparat per a passar amb maquinaria.
 

Oliveres: Les oliveres són  uns arbres centenaris. Abans ni avia molts. L’olivera s’esporga durant el mes de març i abril. Al maig floreixen i a finals de maig l’oliva fins al novembre que es quant escull. Durant l’hivern i la primavera es llaura per a treure les males herbes i per a passar-hi bé durant l’abril. Al setembre s’ensofaten les plagues. Es cullen amb una sarpeta i les plantades modernes es cullen amb una màquina especial.