A Sunyer hi ha tres fonts,dues a la vora del Poliesportiu i una  altra a la plaça.L’aigua ve dels dipòsits del poble,
que són on abans hi havia el castell.
La font de la plaça és de ferro negre  i té  una figura que és un peix.
Les dues fonts del Poliesportiu es van fer el 1999 amb pedres que es van treure de les Eres de la Serra del Camp.
La gent del poble va transportar les pedres i les van anar construint ells mateixos.
Al costat d’aquestes fonts hi ha una taula molt gran amb una pedra que es va portar d’una fàbrica de ciment.