Al poble de Sunyer podem trobar aquests oficis: 
Agricultura: Sunyer esta dedicat majorment a
l’agricultura. Les terres de Sunyer son de secà.
Ramaderia: Hi ha dos tipus de ramaderia.
N’hi ha una que és de granja i l’altra és de pastura.
Fusteria: Hi ha dos fusteries que són del mateix 
propietari. Una és al centre del poble i l’altra als afores.
Ferreteria: Hi ha una ferreteria al Carrer Nou.
Mecànic: Hi ha un mecànic davant de la bassa. 
Electricista: Hi ha dues o tres persones que es dediquen a l’electricitat.
Fontaner: Hi ha dos fontaners a Sunyer.
La gent que viu a Sunyer es dedica sobre tot a l’agricultura i a la ramaderia. La majoria treballen al poble, però alguns marxen a treballar a Lleida o altres llocs.