CEIP “Jacint Verdaguer

POJECTE: PECE-MED

 

           

 

 EL PECE-MED

 

En el marc de la Cooperació cultural i pedagògica entre els dos països, s’afavoreix la col·laboració d'establiments entre el Nord i el Sud de la Mediterrània, que es proposen de desenvolupar projectes pedagògics.

Aquests projectes ( PECE-MED) són del tot nous a Catalunya, i comencen amb un petit nombre de centres d’Ensenyament secundari i d'escoles primàries, en contacte amb països del Sud de la Mediterrània. Els projectes són per a un any a renovar però es preveu un calendari de dos anys. Els professors implicats tenen prou experiència ja que han participat amb diversos països europeus en projectes Comenius (Programa Socrates de l'Unió Europea).

Aprofitant aquesta experiència de treball l'objectiu és de posar en contacte professors i alumnes dels dos països per tal d'apropar-se i d'intercanviar informacions sobre les nostres ciutats o sobre altres aspectes culturals a través d’Internet.

El projecte es prepara amb tot respecte i llibertat sobre els diferents sistemes pedagògics de cada país, ja que de vegades els programes són bastant diferents. Es preveu també una visita de treball recíproc en cadascun dels països d'alguns professors d'aquests establiments per tal de conèixer millor el funcionament dels diferents sistemes educatius i d'ajustar el programa si hi ha lloc.

Esperem que el començament d'aquests contactes entre professors sigui una via d'enriquiment, de col·laboració i d'aprenentatge sobre els nostres països.

 

 

 

 

  

 

Tornar a l’inici