COM ÉS L'ESCOLA?
Plànol general de l'Escola

En aquest plànol general de l'Escola s'hi pot apreciar l'antic edifici, l'edifici annex de l'ampliació del centre inaugurat l'any 2000, el pati de l'Educació Infantil i la pista poliesportiva.

Plànol de la planta baixa

Plànol de la planta del mig

Plànol de la planta de dalt

L'Escola en imatges

El Cintet i la Cinteta