Web del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Fotografia de l'Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega
Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega
Av. Tarragona, s/n
25300 Tàrrega
Tel.: 973 31 07 15
Fax: 973 50 18 75
aecatar.darp@gencat.net
www.gencat.net/darp/tarrega.htm
Darrera actualització: 3.5.2004
correu