El cultiu de les terres de Torrebesses ha estat sempre condicionat per l’ escassetat d’ aigua, i per això han prevalgut els conreus més adaptats a aquesta situació: l´ oliver i  l’ametller que, a més, s´adapten perfectament a les temperatures extremes tot suportant una escala diferencial de 0·C a 38·C. Assegurant el reg durant els mesos de rigorosa sequera es podrien obtenir, amb un moderat esforç, bones collites d’ olives, ametlles i altres fruits que cada dia són més apreciats i proporcionen una bona rendibilitat. Això ja es fa així actualment en petits trossos de terreny amb l’aigua que prové del pantà d’ Utxesa. S’ espera, a més, que s’ incrementi en el futur amb el projecte de canalització de la comarca amb l’aigua de l’embassament de Rialb que donarà l’ oportunitat de convertir aquestes terres de secà en frondoses valls de regadiu. 

A més, hi han hagut al llarg de la història altres conreus que havien estat tradicionals al nostre poble, els quals, per diverses causes, han desaparegut. Aquest seria el cas de la vinya introduïda i comercialitzada per la comunitat cartoixana d’ Escaladei, senyor del nostre poble des del 1451 fins a finals del segle XIX. La supressió dels béns monacals per la desamortització de Mendizàbal i la posterior plaga de la fil·loxera van posar punt i final a aquest conreu l’any 1900. Darrerament s’han realitzat diverses proves per tal 
d’introduir el cultiu del pistatxo, però encara no se’ n pot avaluar l’adaptació al terreny ni la rendibilitat econòmica. 
Actualment s’ està abandonant un 50% de les terres cultivades. Els motius són: la manca d’aigua, la proliferació de granges i la petita indústria al poble que ha donat feina a diverses famílies, les quals han abandonat el treball exclusiu de la terra per alternar-lo amb el de la fàbrica.