A Torrebesses hi ha molta varietat de fauna.
Els animals vertebrats els citarem en el seu grup corresponent:
mamífers, aus, rèptils i amfibis. 
Els mamífers són: conill, algun porc senglar,  guineu, talp, rata-pinyada, algun teixó, esquirol, ratolí de camp, rata, mustela, gat comú que s’ ha tornat salvatge, rata de bosc,  rata de claveguera, etc.
Les aus que hi ha són: perdiu, guatlla, pardal, estornell, roquerol, gafarró, tudó, ànec salvatge, polla d’aigua, òliba, corb, duc, garsa, carderola, àguila ratera, puput, tórtora turca, tórtora comú, pit - roig, cul - roig, estornell de camp, fumadeta, xet, tord, trenca olives, verderol, pica pall, passarell, roquerol, aiereta , oreneta, falcillot negre, pinsà, picot, gamarús, siboc, esparver, oriol, siberlic, gralla de bec groc, samarlí, sizella comú, colom, àliga perdiguera, àliga colebrera, cogullada, reïtonet del cap negre, merla, llagoret, cap cigrany, abellerol, papamosques, pardal roquer,  pastorilla, etc.
Els rèptils que podem trobar són: llangardaix, ragolí i serp colobrera, etc. 
Els amfibis són: granota comú i gripau.

D‘ animals invertebrats n´ hi ha de moltes classes i varietats : mosquit, eruga, cabra, llangosta, saltamartí, insecte fulla, plega -mans, abella, libèl·lula, caparra, escarabat, marieta, mosca domèstica, papallona nocturna de cotó, tartany, polilla de la roba, cuc sabater, esfinger ratllada, papallona bruixa, papallona esquelet,  papallona blanca de la col, abellot,  cargol de jardí, cuc tisora comú, caragolina, insecte bastó, avispa, p uça, escarabat piloter, escarabat rinoceront, dimoni, abella comú, formiga, aranya domèstica, aranya de jardí, escorpí, llimac, centpeus, alada, grill, escurçó, eruga processiònara, bernat, pulgó, formigó, eruga rinoceront, etc.