La gent del nostre poble es dedica sobretot a l’agricultura i a la ramaderia. Hi ha un taller de confecció tèxtil, una fàbrica de maquinaria agrícola i una altra envasadora de fruits secs, així com uns hivernacles. Aquests tres darrers pertanyen al mateix propietari. 
Als camps es conreen: ametllers, olivers i alguns pistatxers.
Un fenomen que s’ està produint d’ un temps ençà, cada cop amb més insistència, és la transformació del cultivador en granger.
Les granges han proliferat al nostre poble amb diferents modalitats. Al principi eren explotacions per a la cria de pollastres, després va venir el porcí i finalment els vedells. 
Les condicions en que es desenvolupa la feina de granja són múltiples: uns treballen per a cooperatives que aporten els animals de cria i el pinso a canvi a d’un preu per cap establert prèviament; altres treballen per a un propietari que aporta el local de l’explotació i les despeses generals, pagant desprès una quantitat determinada  per cap, i també n’hi ha que treballen per compte propi sent propietaris del local i els animals. 
Molta gent abandona els conreus perquè no hi ha aigua. La manca d’aigua ha transformat el pagès en ramader o treballador de la fàbrica local.