ZER GUICIVERVI
ZER GUICIVERVI
Guime
rà - Ciutadilla - Verdú - Vilagrassa   
No hi ha millor nau que un llibre per viatjar lluny.

Emily Dickinson, poeta nord-americana (1830-1886)
 
     Organització de la ZER
     Localització
     Activitats
     Ràdio 
     El Bloc de la ZER
     Musiguicivervi
    Moodle
    Projecte Comènius
    Pla Català de l'Esport

        Escola de Guimerà   -    Escola de Ciutadilla   -   Escola Jardí de Verdú   -   Escola  Ramon Perelló de Vilagrassa
           T. 973 30 33 40                   T. 973 30 33 36                      T. 973 34 81 04                     T./Fax. 973 500 388