CEIP D’ALINS
 SITUACIÓ: Es troba a 13 Km. del centre de la ZER.
NOMBRE DE MESTRES: Hi ha una mestra.
 NOMBRE DE CLASSES: Hi ha una sola classe, encara que n'hi ha una altra on es realitzen els desdoblaments.
 NOMBRE D’ALUMNES: 8
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS: P4-1, P5-1, CI1-1, CM1-1, , CS1-1, CS2-3.
SERVEI DE TRANSPORT: Sí, 7 nens utilitzen aquest servei.
SERVEI DE MENJADOR: En un restaurant del poble.