Els alumnes

Un total de 109 alumnes estan escolaritzats a la ZER Alt Pallars Sobirà, amb la distribució següent:
 
ESCOLA
ALUMNES
CEIP ALINS
8
CEIP LLAVORSÍ
32
CEIP RIALP
37
CEIP ELS MINAIRONS
28
CEIP TÍRVIA
4
TOTAL
109