CEIP LLAVORSÍ
 SITUACIÓ: Es troba al  centre de la ZER.
NOMBRE DE MESTRES: Hi ha tres  professores.
 NOMBRE DE CLASSES: En aquesta escola hi ha 3 aules. En una hi ha P-3 , P-4 i P-5, en la segona hi ha C.I. I hi ha una tercera aula pels alumnes de C.M. i C.S.
 NOMBRE D’ALUMNES: 32
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS: P3-5, P4-2,  P5-3, CI1-8, CI2-4, CM1-3, CM2-1, CS1-4, CS2-1
SERVEI DE TRANSPORT: si
SERVEI DE MENJADOR: Tenim menjador escolar propi.