Diaris "SEGRE" i La Mañana. Dimarts, 1 d'abrildel 2008