TELEVISIÓ I FAMÍLIA.


EI Departament d'Educació i el consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) han publicat la guia didàctica Televisió i Família. La guia pretén ser un instrument d'ajuda per als professionals de l'educació i les famílies per tal que els infants aprenguin a fer un consum responsable de la televisió.

Les recomanacions de la guia són les següents:

1. La responsabilitat del que veuen els infants a la televisió és, bàsicament, de les persones adultes que hi conviuen.


2. És bo pactar amb ells la selecció de programes adequats a la seva edat i als seus interessos. Ensenyem-los a triar.


3. Limitem el temps que els infants dediquen a la televisió. EI televisor no ha d'estar tot el dia encès. Apaguem-lo quan el

programa seleccionat s'hagi acabat.

4. Procurem mirar la televisió amb els nostres fills i filles i comentem els programes i la publicitat. Aprofitem els valors de la televisió.

5. Ensenyem els infants a qüestionar i a valorar allò que veuen a la televisió tot estimulant la seva capacitat crítica. Ajudem-los a entendre la diferència entre realitat i ficció.

6. Si no podem estar amb els nostres filla i filles, interessem-nos pel que miren i pels motius de les seves preferències.

7. Mirar la televisió no ha de treure hores de son, que són necessàries per al bon desenvolupament físic i psíquic dels nostres infants.

8. Traurem més profit de la televisió utilitzant el video o el DVD per enregistrar els programes que puguin interessar més als nostres infants.

9. Busquem alternatives al consum televisiu: jugar, llegir, fer esport, anar amb els amics i amigues, etc. Hi ha moltes coses a fer a més de mirar la televisió.

10. No deixem que la televisió sigui l'única font d'informació i l'única opció cultural dels nostres infants. Ajudem-los a interessar-se per la premsa, la ràdio, el cinema, el teatre, etc.

11. Recordem que els infants tendeixen a imitar la manera de fer dels adults també pel que fa a la televisió.