La ZER

 

 

La ZER Narieda neix el curs 1992-93, formada per les escoles CEIP d'Alinyà, CEIP de Fígols, CEIP Sant Climent de Coll de Nargó i CEIP Miret i Sans d'Organyà. El funcionament de la ZER i les activitats que es realitzen: trobades, sortides, colònies i altres permeten que els alumnes de totes les escoles es pugin conèixer i relacionar. Aixó és més posititu pels alumnes de les escoles més petites que no tenen sovint ocasió de jugar, parlar amb altres nens o nenes de la seva mateixa edat. Al mateix temps aquestes escoles rurals poden tenir especialistes en algunes àrees. Els primers mestres itinerants que va tenir la ZER van ser de música i d'anglès. Posteriorment es va afegir el mestre d'Educació Física i en una última etapa el d'Educació Especial.

El curs 1994-95 es va haver de tancar l'escola d'Alinyà per manca d'alumnes i el curs següent va entrar a formar part de la ZER el CEIP Sant Miquel de Peramola. El mateix camí va seguir l'escola de Fígols que l'ultim curs que va estar oberta va ser el 1998-99. Des d'aleshores la composició de la ZER Narieda és aquesta:

CEIP Sant Miquel de Peramola.

CEIP Sant Climent de Coll de Nargó.

CEIP Miret i Sans d'Organyà.

 

Els nostres trets d'identitat són els següents:

OBJECTIUS EDUCATIUS

(Formen part del Projecte Educatiu, aprovat pel Consell Escolar )

 

  1. Aconseguir el desenvolupament integral de lŽalumne dins dŽuns principis democràtics.
  2. Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions degudes a lŽedat, raça, religió, sexe i altres diferències de caràcter físic, psíquic i social.
  3. Infondre valors referits a la salut individual i col.lectiva, a la conservació del medi ambient, a la cooperació i a la pau.
  4. Facilitar el desenvolupament dŽaprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència, la cultura i la informació que caracteritzen la societat actual i la seva evolució.
  5. Inculcar hàbits de responsabilitat, participació, autonomia, puntualitat, higiene personal i respecte mutu.
  6. Mantenir una comunicació fluida i sistemàtica amb les famílies.
  7. Afavorir les relacions entre el centre i lŽentorn socio-cultural.