EL SEGLER - CASTELLÓ DE FARFANYA 
ZER Serra Llarga
735
El segler és l'encarregat de distribuir  l'aigua  per les diferents segles del terme, organitzant uns torns perquè tothom regui d'una manera ordenada, ja que hi ha diferents períodes  per cada tipus de conreu: l'ordi, la vinya i les oliveres  es poden regar cada 45  dies. 
  Cada 15 dies es reguen: el panís i l'alfals.  Els horts es reguen cada setmana.
Tots aquests controls els té apuntats en una llibreta. 
Eines o màquines que utilitza pel treball 
742 Amb un falçó i amb l'ajuda d'un bastó que té una forma especial, esbrossa les segles.
744
Cada any també s'ha de treure el llac  ( fang) que es va acumulant amb el temps. Aquesta feina es fa amb l'aixada. 

Cal portar, naturalment, unes botes d'anar a regar.
745
Quant un pagès acaba de regar cal girar l'aigua cap a una altra segla o, si ja no ha de regar ningú més, cap al riu. Aquesta feina es fa amb l'ajuda de la pala (estellador).

 
 
 
 

 

733 Les segles tenen noms diferents: la peixerala seglanova, la segla del Duc, que és molt important  i s'anomena  així  pels  Ducs  d'Alba.

Aquesta  fotografia és   de la peixera.