HISTÒRIA


La ZER  Riu Ondara  és un centre  escolar públic format per alumnes, mestres i famílies dels pobles de Tornabous i Barbens.

Els dos Centres que la constitueixen volen oferir a la comunitat escolar una mateixa proposta educativa escolar, curricular i organitzativa; però al mateix temps, cada escola conserva les característiques pròpies, sense detriment de l'interès general de la zona.

Ens constituïm en Zona Escolar Rural (ZER) amb data: 29 de setembre de 1997.

Els dos pobles que formen la ZER Riu Ondara, estan situats en un espai geogràfic molt similar, terres planes amb cultius més o menys semblants depenent de la seva relació amb el canal d'Urgell. La distància és d'un mínim de 4 quilòmetres entre els pobles, les vies d'enllaç són bones.
Les característiques socioeconòmiqes són molt similars entre els dos pobles: Economia rural reforçada per petites indústries de caire familiar, són pobles propers amb poc nivell d'atur.