CONSELL ESCOLAR

TORNABOUS
Directora del Centre
  Teresa Marimon Sabaté
Secretària
  Neus Bosch Visa
Representants dels mestres
  Rosa M. Vivas Fillat
  Pilar Alba Font
  Núria Llovera Juncà
  Avelin Farré Salvadó
Representants de pares i mares
  Cecília Rius Farré
  Jana Cherubini Barrau
  Glòria Torra Vallés
Representant de l'Ajuntament
  Joan Marc Ruiz Boldú
Representant de l'AMPA
  Ferran Farré Llanes

BARBENS
Directora del Centre
  Celina Bosch Farré
Secretària
  Antonieta Torremadé Cos
Representants dels mestres
  Montse Prim Martín
  Carme Condal Solé
  Anna Guillaumet Gil
  Xavier Sebé Bros
Representants de pares i mares
  F. Xavier Castanyer Garcia
  Núria Argelich Isla
  Ainhoa Estellé Fernández
Representant de l'Ajuntament
  Carme Sisteró
Representant de l'AMPA
  Xavier Pardo Alonso