RECURSOS TIC PER ÀREES

 
Catalunya

Departament d'Ensenyament

CEIP  Miquel Granell

Sebastià Juan Arbó, 121

Telèfon: 977-70.19.49

43870 AMPOSTA

Àrea:

Matèmàtiques

Nivell:

Quart

 

TÍTOL de l’activitat

RESUM de l’activitat

ENLLAÇ de l’activitat

Càlcul mental amb quadrats En aquest paquet d'activitats cal completar les graelles de números per tal que s'obtingui el mateix valor en la suma de les caselles que formen cadascuna de les files, columnes i diagonals.
Es plantegen quatre tipus de quadrats que sumen 15, 18, 21 i 24. Tots els quadrats tenen 9 caselles.
JClic: Quadrats màgics
Lògica matemàtica Activitats de lògica matemàtica on es tracta de descobrir, sense equivocar-se, on estan amagades 4 fitxes, tenint en compte les pistes numèriques de cada cas. Sempre és possible fer-ho! JClic: Fitxes amagades
Nombres romans Paquet d'activitats sobre l'ús dels números romans: regles per a construir els nombres, equivalències entre el sistema decimal i el romà, expressions en les que actualment fem servir els números romans, etc. JClic: Els Números romans
Problemes Un total de 122 problemes senzills distribuïts en quatre paquets per reforçar el càlcul mental al segon i tercer cicle de Primària. Són problemes per treballar les operacions bàsiques, gairebé tots amb només una operació. JClic: Problemes de càlcul mental
Càlcul mental Paquet d'activitats clic elaborat amb "arith2dll" per als tres cicles de Primària. El paquet consta de 50 activitats de càlcul mental: sumes i restes (portant-ne i sense), multiplicacions i divisions per tal d'agilitar el càlcul mental dels/les alumnes de primària. JClic: Càlcul mental
La botiga de l'euro Hi ha dues botigues per a comprar, una sense canvi i l'altra hem de tornar el canvi. La botiga
Exercicis matemàtics Paquet d'activitats adreçat a alumnes de primària. Consisteix en un joc de l'oca on cal superar una prova matemàtica en cada tirada per tal de poder avançar. Hi ha 10 partides predefinides, cadascuna d'elles amb proves diferents. En les partides apareixen més de 100 exercicis matemàtics de temàtica diversa: càlcul, lògica, geometria... JClic: L'oca matemàtica