RECURSOS TIC PER ÀREES

 
Generalitat de Catalunya

Departament d'Ensenyament

CEIP  Miquel Granell

Sebastià Juan Arbó, 121

Telèfon: 977-70.19.49

43870 AMPOSTA

Àrea:

Llengua catalana

Nivell:

Cinquè

 

TÍTOL de l’activitat

RESUM de l’activitat

ENLLAÇ de l’activitat

Endevinalles

Llegir i endevinar

Web: http://www.xtec.es/%7Eaperafit/p/endevina/inici.htm

 

La màgia de les paraules

Escriure un conte i publicar-lo

Web.http://www.bibgirona.net/salt/contes/index.htm

 

Biblioteca d'activitats lèxiques

Exercicis de lèxic

Web: http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

Ortografia Aventura’t amb l’ortografia és un material interactiu elaborat amb JClic per a la pràctica de l’ortografia adreçada a nens i nenes d'educació primària. Està pensat perquè els exercicis d'ortografia es puguin realitzar tant des de casa com a l'escola. Són exercicis graduats per grau de dificultat que atenen els diferents ritmes d'aprenentatge de cada nen i nena. http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm

Miniunitats

didàctiques

Lèxic,

Sons i grafies

 Gramàtica

Tipus de text

MUD’s: http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/totes_mud.htm

 

Entrena’t a llegir

Es tracta d'un apartat del portal Edu365, que conté un projecte d'entrenament lector amb activitats de descodificació i de comprensió lectora. Va adreçat alumnat de tots els nivells, des dels que s'inicien en el procés de la lectura, fins a lectors ja consolidats. Està estructurat i seqüenciat en tres blocs, anomenats "comença a córrer", "mig fons" i "marató". Cada bloc està format per sis unitats. Dins de cada unitat hi ha sis grups d'activitats diferents: fes gimnàstica amb els ulls, troba la paraula, fixa la vista, quant trigues a llegir-ho ?, fes memòria i llegeix.

Web: http://www.xtec.es/formaciotic/edu365/5_matedu/index5.htm#llibres

 

 

 

Vincles: una eina per llengua catalana

Tot i que el material "Vincles" està pensat per alumnat nouvingut al nostre país, també pot tenir molta aplicació a l'aprenentatge i consolidació de la llengua catalana en alumnat autòcton. La pràctica ens presenta aquests materials interactius molt interessans des de qualsevol punt de vista.

Web: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm