RECURSOS TIC PER ÀREES

 
Generalitat de Catalunya

Departament d'Ensenyament

CEIP  Miquel Granell

Sebastià Juan Arbó, 121

Telèfon: 977-70.19.49

43870 AMPOSTA

Àrea:

Matemàtiques

Nivell:

Cinquè

 

TÍTOL de l’activitat

RESUM de l’activitat

DURADA aprox.

ENLLAÇ de l’activitat

Activitats de matemàtiques amb clic: Números naturals: la suma

Activitat 1 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Números naturals: la resta

Activitat 2 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Números naturals: la multiplicació

Activitat 3 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Números naturals: la divisió

Activitat 4 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Fraccions

Activitat 10 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Operacions amb fraccions

Activitat 11 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Numeració romana

Activitat de zona clic. Per fer funcionar obrir l’applet

60’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1296

Divisions

Activitat per reforçar la divisió

20’

http://www.xtec.net/~jperez12/division.html

Activitats de càlcul mental

Grup de 72 blocs  de la zona clic per a cicle superior de dificultat creixent. A 6è es pot començar per paquet 37. Per fer funcionar engegar l’applet.

36 x 10’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1285

 

TÍTOL de l’activitat

RESUM de l’activitat

DURADA aprox.

ENLLAÇ de l’activitat

Activitats de matemàtiques amb clic: Decimals

Activitat 12 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Operacions amb decimals

Activitat 14 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Numeració i temps

Activitat 16 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Construccions geomètrioques

Activitat 6 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Geometria plana

Activitat per treballar els diferents polígons.

60’

http://www.xtec.es/%7Eepuig124/mates/geometria/index.htm

 

TÍTOL de l’activitat

RESUM de l’activitat

DURADA aprox.

ENLLAÇ de l’activitat

Activitats de matemàtiques amb clic: Longitud

Activitat 9 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Pes

Activitat 15 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Superfície

Activitat 19 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Poliedres

Activitat 20 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de matemàtiques amb clic: Estadística i probabilitat

Activitat 18 d’un grup d’activitats de zona clic. Per fer funcionar engegar l’applet

20’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182

Activitats de càlcul mental

Grup de 72 blocs  de la zona clic per a cicle superior de dificultat creixent. A 6è es pot començar per paquet 37. Per fer funcionar engegar l’applet.

36 x 10’

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1285