La nova adreça web és:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola_xerta/home