AMPA LES COMETES

1.- Àrea de representació:

-Llistat membres AMPA

- Objectius i funcions
- Estatuts
- Quota i avantatges socis
2.- Serveis als associats:

- Agenda, carpeta, descomptes

-Pla Català de l’Esport...

- Acollida matinal
- Servei de psicologia i logopèdia
- Llibres i reutilització
- Xerrades Escola de Pares
3.- Activitats extraescolars:

- Butlleta d’inscripció

- Descripció activitat/Quotes
4.- Festes i esdeveniments:

- Festa fi de curs, Carnaval, Cros escolar, Fira de Nadal...

 

 

MEMBRES DE LA JUNTA DE L'AMPA

President:

 

Sots-presidenta i Repres. Escola de Pares:

 
Secretari:
 
Tresorera i Repre. Consell Escolar:
 
Vocal:
 
Vocal:
 
Vocal:
 
Vocal:
 
Vocal: