ORGANITZACIÓ DEL CENTRE I DOCUMENTS

 

ÒRGANS

 

ORGANIGRAMA
CLAUSTRE
CONSELL ESCOLAR
DOCUMENTS

PROGRAMACIÓ GENERAL 14/15

PLA CONVIVÈNCIA (2012)
RÈGIM DISCIPLINARI ALUMNAT
PROJECTE LINGÜÍSTIC (2009)
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL
PLA D'ACOLLIDA
PLA LECTOR 2009
PROJECTE EDUCATIU (Revisat 2005-2006)