ESCOLA LES COMETES

 

 

 

 

 

Per què el nom de les Cometes?

 

El nom de la nostra escola fa referència al topònim de la zona on està ubicada. Segons el diccionari "coma" és una "depressió més o menys pregona i planera en terreny de muntanya".

La zona on està situada l'escola està creuada per diferents petites comes i per això tradicionalment aquesta contornada rep el nom de "les cometes". Fins fa pocs anys el camí que travessava aquesta zona rebia el mateix nom. Actualment aquest camí que en gran part s'ha convertit en carrer, rep el nom de carrer de les Escoles.

 
 

Any de fundació... Una mica d’història

(Dades tretes del Portal Nou 134)

 

Les primeres notícies que disposem de les escoles de Llorenç es remunten a l’any 1857. En aquella època l’Ajuntament contracte els mestres, en paga el sou i posa els locals.


No és fins l’any 1923, quan comença el funcionament de les noves escoles (actual Nieró), que Llorenç no disposa per primera vegada de locals dignes on escolaritzar al seva població infantil, una aula pels nens i una altre per les nenes.


A principi de la dècada dels seixanta s’incorpora una mestra per atendre els alumnes més petits de sis anys. El parvulari s’ubica en diferents llocs fora de l’edifici escolar.


El 1972 s’introdueix l’EGB, arriben dos mestres més i la manca d’espais és encara més evident. El 1978 s’inicia la construcció de les nova escola situada a la zona de Les Cometes. El 1980 es realitza el trasllat al nou edifici que consta de dues plantes, amb vuit aules i un gran pati.


L’augment del nombre d’alumnes i de mestres fa, al cap d’uns anys, l’espai insuficient. Durant uns cursos s’han d’utilitzar aules prefabricades. Durant els anys 1995 i 1996 es va construint l’ampliació de l’escola: aules noves, sala de professors, secretaria, gimnàs, cuina, menjador... Que s’inaugura el juny de 1996. Tot i això al cap d’uns cursos l’ampliació esdevé insuficient i el juny de 2002 s’inauguren dues aules noves.

 
IMATGES DE L'ESCOLA
 
 
Les primeres escoles l'any de la nevada (15-12-1963)
(1982)
 
 
(1982)
(1982)
 
2006