escriu

CEIP POMPEU FABRA C/ Sardà, 23 Reus Tel. 977344676

actualitzat el maig de 2010