La Congregació de les Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep és una realitat amb més de 125 anys que continua viva i amb projectes de futur.

 

Actualment, hi ha obres de les Carmelites Tereses a tres continents, en els camps de l'educació d'infants i adults, l'assistència, el suport a la pastoral comunitària a parròquies, etcètera. La Congregació ha endegat un projecte per tal de vincular les escoles espanyoles a obres iniciades per les germanes que es troben en situacions precàries (les que hi ha a qualsevol racó del que s'anomena Tercerr Món). La nostra escola de Reus ha establert una especial relació amb l'obra que les germanes duen a terme a ÀFRICA per tal d'ajudar-les materialment i perquè els alumnes prenguin consciència de la situació en què es viu en d'altres indrets del món.

 

Concretament, fruit de la contribució de la comunitat educativa de l'escola, ha estat possible l'adquisició d'una bomba per tal d'extreure aigua potable d'un pou a Grand Bassam Costa d'Ivori.

 

Durant el curs 2004-2005, donarem suport específic a la nova fundació de Macomia, a Moçambic.

 

Posteriorment s'han obert dos cases-llar més: una a Cuba i l'altra a la capital de Costa d'Ivori.

Col·legi Sant Josep de Reus © 2011 | Centre concertat per la Generalitat de Catalunya | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep