Família-Escola Acció Compartida és una activitat totalment gratuïta que organitza el col·legi i que impulsa la Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya amb la finalitat de fomentar les relacions de col·laboració entre els pares i el col·legi per millorar l'educació integral dels seus fills.

 

El col·legi creu fermament que les famílies han de jugar un paper fonamental en el procés educatiu dels nens a partir d'una estreta relació amb els professionals de l'educació. El programa FEAC (Família Escola, Acció Compartida), en què participen grups de partes i mares d'alumnes des de P-3 fins a Batxillertat, busca d'aconseguir aquest objectiu de compartir amb les famílies la nostra tasca educativa.

 

També ho intentem mitjançant les reunions informatives, amb les entrevistes trimestrals sistemàtiques i amb la planificació detallada de les "aules obertes" en els diferents nivells d'Educació Infantil i Primària. És per aquest motiu que des de l'escola s'impulsen activitats per potenciar aquest aspecte a partir del coneixement mutu i contribuir a la necessària col·laboració entre escola i famílies que repercutirà molt favorablement en els nostres alumnes.

A qui s'adreça?

El programa FEAC està adreçat a tots aquells pares, mares i educadors que desitgin intercanviar impressions sobre qüestions que afecten l'educació dels infants i els joves. Els participants en aquest programa rebran 5 butlletins a l'any i celebraran 3 reunions de grup, una per trimestre.

Dies abans de la reunió, les persones inscrites rebran el butlletí en què s'exposa el tema sobre el qual es desenvoluparà la trobada. Un cop realitzada, els coordinadors elaboraran un recull amb totes les aportacions fetes que es farà arribar als participants.

Col·legi Sant Josep de Reus © 2011 | Centre concertat per la Generalitat de Catalunya | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep