El Col·legi Sant Josep va ser fundat el 1895 per la Mare Teresa Guash, nascuda a Riudecanyes i fundadora, juntament amb la seva mare Teresa Toda, de la Congregació de les Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep; que a l'actualitat tenen esteses les seves obres per Espanya, Amèrica i Àfrica.El col·legi compta amb 78 professionals que imparteixen classes des de l'Educació Infantil a Batxillerat, oferint una educació integrada dels 3 als 18 anys; el nombre d'alumnes és aproximadament d'uns 1200.

Cada any tenim la satisfacció d'acomiadar-nos de joves de 18 anys que coneixem des de que en tenien 3; les etapes educatives que oferim, en règim de concert educatiu, són les d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.


El centre disposa dels següents espais i instal.lacions:

- Edifici Teresa Toda: agrupa els alumnes d'Educació Infantil i Primària.

- Edifici Teresa Guasch: agrupa els alumnes d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

- Biblioteca.

- 3 aules d'informàtica.

- Aules de desdoblament.

- 2 laboratoris de Ciències Experimentals: un de física i un de química.

- Aula de música.

- Aula digital.

- Aula de tecnologia.

- Sala polivalent: espai Montserrat.

- Sala de Conferències i Sala d'Audiovisuals.

- Cuina pròpia i menjador.

- Capella.

- 3 gimnasos.

- Patis exteriors i interiors.

- Hort del terrat i del pati.

- Totes les aules estan digitalitzades.

 

 

 

 

 

 

Col·legi Sant Josep de Reus © 2011 | Centre concertat per la Generalitat de Catalunya | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep