educació infantil

L'escola disposa de tres línies d'Educació Infantil: P-3, P-4 i P-5, totes concertades.

Estarem molt contents que ens acompanyin!!

horari

L'horari és de 9 a 13 hores als matins i de 15 a 17 hores a les tardes.

Les famílies també poden utilitzar el servei de guarderia matinal a partir de les 7:30 hores.

mètode

El treball que realitzen els nens i nenes s'organitza entorn a unes unitats didàctiques que treballen mitjançant activitats manipulatives, lúdiques i d'aprenentatge en grup i individuals. Els alumnes d'Educació Infantil prenen contacte amb les noves tecnologies i utilitzen la pissarra digital a l'aula per assimilar i aprofundir els coneixements que es van adquirint. Les famílies reben tres informes exhaustius al llarg del curs del procés educatiu dels seus fills que engloba l'adaptació, els hàbits i les àrees de l'etapa.

l'equip docent

L'equip de mestres d'Educació Infantil, en sintonia amb els objectius del centre, posa especial èmfasi en la celebració dels costums i tradicions pròpies i en la participació en activitats ciutadanes. Durant el curs es realitzen sortides, tallers, audicions per completar la formació dels nens i nenes. També s'organitzen colònies a P-4 i P-5 de dos dies durant les quals s'està en contacte amb la natura i s'interioritzen coneixements amb experiències de contacte directe i s'afavoreix el desenvolupament de l'autonomia personal i la convivència amb els/les companys/es.

 

TUTORS/ES P3 Sara Gómez
Yolanda Esquís
Silvia Sánchez
TUTORS/ES P4 Ramón Escarrà
Ester Pérez
Anna M. Cavallè
 
TUTORS/ES P5 Rosa M. Alegria
Glòria López
Teresa Granell
ALTRES
PROFESSORS
Montse Mestre
Raquel Tera
Isabel Torroja

 

activitats complementàries

Els pares i mares són puntualment informats de les activitats que els alumnes realitzen i, en algunes, hi són convidats.

educació infantil

• Telling Stories
• Cantem i dansem
• Robòtica
• Ipad's

 

Les activitats ordinàries "Cantem i dansem" es complementen amb sessions de psicomotricitat al gimnàs de l'escola, la introducció de la llengua anglesa a partir de P-3 i les noves tecnologies mitjançant el treball que fan els alumnes de P-4 i P-5 a les aules d'informàtica.

Col·legi Sant Josep de Reus © 2011 | Centre concertat per la Generalitat de Catalunya | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep