La Pastoral vol promoure la formació integral dels alumnes, per generar un nou tipus de persona i de societat, d'acord amb els valors de l'evangeli. Vol ajudar a millorar el món, formant persones més solidàries i més compromeses i vol donar a conèixer els valors cristians de l'evangeli, tot respectant la llibertat de la persona per acollir la proposta, donat que l'acte de fe és una resposta lliure de tot home i tota dona.

 

Com?

 

• En el dia a dia i en totes les activitats de l'escola: La pregària del matí.

 

• Acompanyant, orientant i estimulant el creixement humà i espiritual dels nens i joves.

 

• Planificant i motivant diferents activitats segons els temps i celebracions litúrgiques:

La Mare de Déu de Misericòrdia, Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua.

 

• Sensibilitzant la comunitat educativa davant situacions d'injustícies mitjançant el treball de valors humans i cristians.

 

• Iniciant-los en la vida de grup, amb la finalitat que descobreixin els valors propis i que sentin la necessitat d'obrir-se als altres, mitjançant grups cristians infantils GIM (4t, 5è i 6è) i juvenils MC (ESO) en horari extraescolar.

Col·legi Sant Josep de Reus © 2011 | Centre concertat per la Generalitat de Catalunya | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep