biblioteca

És un servei gratuït obert als alumnes de l'escola.
Disposa d'uns 8000 volums que es poden consultar en sala o demanar en préstec.

L'espai s'utilitza durant l'horari lectiu per treballar aspectes de consulta d'informació, lectura comprensiva, etc..